Kontantlån.net

Et kontantlån er et lån med en fast rente i hele lånets løbetid. Lånets hovedstol er lig med kursværdien på de solgte obligationer. Det betyder kort sagt at et kontantlån på 300.000 kr., giver et provenu på 300.000 kr., uanset kursen på obligationerne. Kontantlån er et normalt realkreditlån med pant/sikkerhed i fast ejendom. Kontantlånet er fastforrentet og tilbagebetales efter annuitetsprincippet.

Når man optager lånet, bliver kurstabet omdannet til renteudgifter. Fidusen ved kontantlån er netop at kurstabet er indregnet i kontantlånsrenten og dermed bliver kurstabet fradragsberettigede som renter. Det vil sige at man kan trække det fra i skat.

På de almindelige obligationslån er kurstabet ikke fradragsberettiget. Det vil sige at jo større kurstabet er, jo større er fordelen ved at vælge kontantlån. Et kontantlån giver den bedste beskyttelse af friværdien i boligen, i tilfælde af at renten stiger.

Kontantlån giver også den fordel, at lånets hovedstol bliver mindre, så omkostningerne til stempling af kreditforeningspantebrevet falder.

Se evt. også forklaring af kontantlån på familieadvokaten.dk og på denstoredanske.dk